PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NIEPOŻĄDANYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW LUB SYTUACJACH LOSOWYCH


Spis procedur:

 1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ ABSENCJI UCZNIA
 2. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZWALNIANIA Z LEKCJI UCZNIA PRZEZ RODZICA
 3. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZWOLNIENIA Z LEKCJI UCZNIA, KTÓRY ZGŁASZA ZŁE SAMOPOCZUCIE
 4. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI UŻYWANIA PRZEZ UCZNIÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH LUB INNYCH URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH NA LEKCJACH
 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY
 6. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POZOSTAWANIA UCZNIA POD WPŁYWEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ALKOHOL, NARKOTYKI)
 7. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI DOMNIEMANIA POSIADANIA PRZEZ UCZNIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ALKOHOL, NARKOTYKI)
 8. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WYSTĄPIENIA PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ
 9. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POPEŁNIENIA WYKROCZENIA PRZEZ UCZNIA ( np. wymuszanie pieniędzy, zastraszania, kradzież, użycie środków pirotechnicznych)
 10. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEJASNOŚCI ODNOŚNIE PEŁNIENIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ NAD UCZNIEM
 11. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI UZYSKANIA INFORMACJI O ZANIEDBYWANIU UCZNIA PRZEZ RODZICA
 12. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI, GDY UZYSKAMY INFORMACJĘ O OPUSZCZENIU DZIECKA PRZEZ RODZICÓW