WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

 

 

GIMNAZJUM NR 8

WOJ. ŚLĄSKIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

34,38

30,88

CZĘŚĆ MAT.-PRZYR.

28,57

23,65

JĘZYK ANGIELSKI

37,73

30,2

JĘZYK NIEMIECKI

32,1

30,12