WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

 

 

GIMNAZJUM NR 8

WOJ. ŚLĄSKIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

26,94

25,41

CZĘŚĆ MAT.-PRZYR.

25,39

23,44

JĘZYK ANGIELSKI

33,01

29,93