GIMNAZJUM NR 8 W KATOWICACH  -

SZKOŁA SUKCESU!

 

„Szkoła sukcesu” to nie tylko hasło reklamowe. Zwrotu tego używamy świadomie, na podstawie wyników badań wskaźnika EWD,  przeprowadzonych przez zespół specjalistów przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.ewd.edu.pl).   

 

Wskaźnik EWD (edukacyjna wartość dodana) pokazuje wkład szkoły w wyniki nauczania, efektywność nauczania. W uproszczeniu powiedzieć można, iż w gimnazjach  polega na porównaniu  wyników uczniów ze sprawdzianu na zakończenie szóstej klasy z wynikami egzaminów gimnazjalnych.

 

EWD dodatnia

EWD bliska zeru

EWD ujemna

Wiedza uczniów wzrosła (wyniki na egzaminie gimnazjalnym lepsze niż na sprawdzianie po klasie szóstej).

Szkoła nie zmarnowała potencjału uczniów, ale też go nie rozwinęła (wyniki takie same jak na sprawdzianie po szkole podstawowej).

Potencjał uczniów został zmarnowany (wyniki niższe niż na sprawdzianie po szkole podstawowej).

 

 

Na podstawie wskaźnika EWD rozróżnia się pięć typów szkół:

 

 

Porównanie EWD w wybranych szkołach
(źródło: www.ewd.edu.pl)

  1.      Gimnazjum nr 8, B. Chrobrego 4, 40-881 Katowice
  2.      Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II,Sportowa 4, 41-506 Chorzów
  3.      Gimnazjum Integracyjne nr 36 w ZSI nr 1 im. Roberta Oszka, Aleja Bolesława Krzywoustego 11, 40-870 Katowice
  4.      Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta,Krzyżowa 12, 40-111 Katowice
  5.      Gimnazjum nr 6 im. Stanisława Ligonia w ZSO nr 7, Witosa 23, 40-832, Katowice
  6.     Gimnazjum Nr 1 im. Wojciecha Korfantego, Grażyńskiego 17, Katowice