icon
icon
icon
icon
icon

Aktualności


DYSKOTEKA SZKOLNA
Dodano 29.10.15
29 października 2015 r. w godz. 17.00 - 19.00
organizowana jest dla uczniów dyskoteka szkolna (wstęp 2 zł).

Bezpieczny powrót ze szkoły do domu zapewniają rodzice.
Dodane przez info
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dodano 08.10.15
W dniu 14 października 2015r. o godzinie 9.00
zapraszamy wszystkich na uroczystą akademię z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

10.00 - 11.00 na sali gimnastycznej odbędą się OTRZESINY klas I  oraz 10.00 - 11.00  w auli przeprowadzona będzie DEBATA na temat "Imigranci są wśród nas. Czy możliwe jest stworzenie społeczeństwa wielokulturowego opartego na dialogu, interakcjach i szacunku".

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę uczniom.
Dodane przez info
OLIMPIJSKIE POŻEGNANIE LATA
Dodano 14.09.15
UWAGA!!!   19 września 2015 r., sobota, godz. 11:00-17:00, tego dnia przed katowickim "Spodkiem" oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Polski Komitet Olimpijski przy współpracy z Miastem Katowice organizuje "Olimpijskie Pożegnanie Lata" - wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Tu znajdziesz więcej info.
Dodane przez info
ZEBRANIE Z RODZICAMI
Dodano 03.09.15
Zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie,
 które odbędzie się 10 września o godzinie 17.00.

Kwota na ubezpieczenie uczniów w PZU wynosi 40 zł

Proszę zapoznać się z dokumentami szkolnymi (statut, regulaminy, wymagania edukacyjne, plany pracy, procedury itd.) umieszczonymi na naszej stronie internetowej.
Dodane przez info
WYPRAWKA SZKOLNA
Dodano 29.08.15
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA
W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- uczniów klasy IV technikum
- uczniów :
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
• posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.
Wnioski składamy do 04.09.2015r.
Wnioski do odebrania i złożenia u wychowawców lub pedagoga szkolnego w s. 33

Do wniosków dołączamy faktury za ksiązki, paragony lub oświadczenie zakupu.
Informujemy, że w roku szkolnym 2015/16 tylko będą zwracane wydatki za podręczniki, program nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.
Dodane przez info

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

English version Deutsche Version Cytat na dziś:
Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.
Francis Bacon

Zestaw podręczników


Stypendia

ODLICZAMY


Do końca roku szkolnego -1150 dni.

Aktualnie jest 3 gości na stronie

Liczba odwiedzin od 20.11.2007
Statystyki

Losowe zdjęcie z galerii