icon
icon
icon
icon
icon

Aktualności


WYPRAWKA SZKOLNA
Dodano 29.08.15
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA
W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- uczniów klasy IV technikum
- uczniów :
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
• posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.
Wnioski składamy do 04.09.2015r.
Wnioski do odebrania i złożenia u wychowawców lub pedagoga szkolnego w s. 33

Do wniosków dołączamy faktury za ksiązki, paragony lub oświadczenie zakupu.
Informujemy, że w roku szkolnym 2015/16 tylko będą zwracane wydatki za podręczniki, program nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.
Dodane przez info
STYPENDIA SZKOLNE
Dodano 29.08.15
Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/16.
Wnioski rozpatrywane będą na podstawie dokumentów potwierdzających sytuację dochodową rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (sierpień 2015r.)
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2015r.Przypominamy, że w przypadku rodzin wielodzietnych wskazanym, jest żeby wnioski złożone zostały w tym samym miesiącu we wszystkich szkołach. Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny należy dołączyć do jednego wniosku, natomiast w pozostałych należy jedynie zamieścić informację na str. 4 wniosku do którego z wniosków zostały dołączone dokumenty.
Kryterium dochodowe nadal wynosi 456 zł netto na 1 osobę w rodzinie. Od 01.10.2015 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015r. kryterium dochodowe będzie wynosiło 514 zł netto/os. Przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w terminie od 1 do 15 września 2015r. również tych, które będą spełniały zwiększone kryterium dochodowe tj. 514 zł netto/os.
Wnioski wydaje i przyjmuje pedagog szkolny w s.33
Dodane przez info
ROZPOCZĘCIE
Dodano 27.08.15
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
odbędzie się 1 września o godz. 9.00
Czytaj dalej...
Dodane przez info

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

English version Deutsche Version Cytat na dziś:
Ze świata tego każdy ma tyle, ile sam sobie wezmie
Giovanni Boccaccio

Zestaw podręczników


Stypendia

ODLICZAMY


Do końca roku szkolnego -1183 dni.

Aktualnie jest 3 gości na stronie

Liczba odwiedzin od 20.11.2007
Statystyki

Losowe zdjęcie z galerii