icon
icon
icon
icon
icon

Pedagog i psycholog


Za organizację pomocy psychologicznej dla uczniów i rodziców na terenie szkoły odpowiedzialna jest psycholog mgr Justyna Niedźwiedzka. Psycholog jest dostępny dla uczniów i rodziców w sali 23.

Godziny pracy:

CZWARTEK 11.45-17.00
PIĄTEK 8.00-12.45

Zadaniem psychologa szkolnego jest m. in. :

 • wspieranie uczniów w ich intelektualnym i społeczno-emocjonalnym rozwoju,
 • zapobieganie trudnościom szkolnym i wychowawczym,
 • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, konfliktowych,
 • pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia po ukończeniu gimanzjum


Swoje zadania psycholog realizuje m. in. poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie w klasach zajęć wychowawczych o różnorodnej tematyce,
 • indywidualne rozmowy z uczniami
 • interwencje w sytuacjach trudnych wychowawczo
 • mediacje,
 • prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • współpracę z placówkami wspierającymi szkołę


Na terenie szkoły istnieje możliwość przeprowadzenia badań uczniów pod kątem:

 • określenia poziomu rozwoju zdolności intelektualnych
 • określenia cech osobowości i temperamentu
 • ustalenia przyczyn trudności w uczeniu się
 • ustalenia przyczyn trudności wychowawczych


Badania psychologiczne uczniów na terenie szkoły odbywają sie wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów. Wszelkie badania, porady, zajęcia z uczniami są nieodpłatne.Poradnictwo pedagogiczne - mgr Agnieszka Donat (sala 33)

Głównymi zadaniami pedagoga szkolnego są:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • okreslanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • organizowanie różnych form pomocy dla uczniów i rodziców;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych;
 • planowanie zadań w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom;


Godziny pracy pedagoga szkolnego:

PONIEDZIAŁEK 8.30-12.30
WTOREK 8.30-12.30
CZWARTEK 12.30-14.30

English version Deutsche Version Cytat na dziś:
Jeśli przestrasza cię praca, wspomnij nagrodę.
Œw. Augustyn

Zestaw podręczników


Stypendia

ODLICZAMY


Do końca roku szkolnego -1183 dni.

Aktualnie jest 3 gości na stronie

Liczba odwiedzin od 20.11.2007
Statystyki

Losowe zdjęcie z galerii