Podsumowanie projektu unijnego

„Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”

w roku szkolnym 2010/2011

 

Trzyletni projekt miał na celu rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości.

W ramach projektu

- realizowane zostały zajęcie w oparciu o przygotowane programy i materiały

- organizowane były  konkursy naukowe, wycieczki i obozy naukowe

- organizowane były atrakcyjne wykłady pokazowe przy współpracy z Politechniką Poznańską

Celem programu z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych było zapoznanie uczniów

z podstawowymi prawami przyrody, przekazanie im umiejętności rozpoznawanie obecności tych praw w otaczającej nas rzeczywistości oraz konstruktywne wykorzystywanie nabytej wiedzy i umiejętności. Zajęcia te obejmowały trzy cykle

Edycja 1 – rok szkolny 2008/2009 – „W głąb substancji i organizmów”

Edycja 2 – rok szkolny 2009/2010 – „Ekologiczne azymuty”

Edycja 3 – rok szkolny 2010/2011 – „W kręgu światła”

Celem programu z zakresu przedsiębiorczości było nabycie wiedzy o funkcjonowaniu mechanizmów i pojęć gospodarczych, zakładanie własnego przedsiębiorstwa.

Zajęcia te obejmowały trzy cykle

Edycja 1 – rok szkolny 2008/2009 – „Gospodarka bez tajemnic”

Edycja 2 – rok szkolny 2009/2010 – „Postaw na przedsiębiorczość”

Edycja 3 – rok szkolny 2010/2011 – „Zdobywanie przewagi konkurencyjnej”

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w dziesięciodniowym obozie w Łebie, pięciodniowej wycieczce do Berlina i trzydniowej wycieczce do Soliny.

Brali udział w trzech konkursach

- na najlepszego bloga

- na najlepszą wyspę, stronę internetową i spot reklamowy (dostali się do 10 najlepszych drużyn – 

w nagrodę udali się na wycieczkę do Warszawy)

- na najlepszą prezentację firmy symulacyjnej (1 miejsce w kraju)

Wykonawcami projektu było Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w Poznaniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze.