W październiku nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego

„Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie.”

 

Jest  to  ogólnopolski  program  podnoszenia kompetencji  kluczowych  w  zakresie  nauk matematyczno-przyrodniczych  i  przedsiębiorczości  dla  uczniów  gimnazjum.

 

 

W programie biorą udział 73 gimnazja

z  całej Polski.

 

 

 

W  naszym  gimnazjum  powstały

2  grupy po  5  osób .

 

 

Grupa 1                                  Grupa 2

 

1.Anna Jasik                          1.Karolina Osyda

2.Agata Bernad                      2.Patryk Godawa

    3.Katarzyna Pająk                    3.Maciej Góralczyk

                  4.Magdalena Rojewska                4.Bartek Ligacz

        5.Michał Piela                                5.Mateusz Majerczyk

 

 

 

Program z zakresu nauk

matematyczno-przyrodniczych

 

Zajęcia będą obejmowały trzy cykle.

Każdy realizowany będzie przez jeden rok.

W trakcie każdego cyklu inny przedmiot będzie wiodący

 

 

Edycja 1 – rok szkolny 2008/2009

W GŁĄB SUBSTANCJI I ORGANIZMÓW”

 

Edycja 2 – rok szkolny 2009/2010

„EKOLOGICZNE AZYMUTY”

 

Edycja 3 – rok szkolny 2010/2011

„W KRĘGU ŚWIATŁA”

 

 

Program z zakresu

przedsiębiorczości

 

Zajęcia będą obejmowały trzy cykle.

Każdy realizowany będzie przez jeden rok.

W trakcie każdego cyklu inny przedmiot będzie wiodący.

 

 

Edycja 1 – rok szkolny 2008/2009

GOSPODARKA BEZ TAJEMNIC”

 

Edycja 2 – rok szkolny 2009/2010

„POSTAW NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

 

Edycja 3 – rok szkolny 2010/2011

„ZDOBYWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ”

 

 

Nagrodą dla uczniów aktywnie biorących

udział w realizacji projektu będą:

 

 

 

·      Wycieczki naukowe

·      Obozy naukowe

·      Konkursy

·      Wykłady pokazowe „Omnibus-em”

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider Projektu                                          Partner Projektu