MIEJSKA DŻUNGLA  VII edycja

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

            Po raz kolejny  uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 realizowali zadania ujęte w  programie Miejska Dżungla. 13 grudnia 2014r. gimnazjaliści uczestniczyli w  akcji parkingowej przed sklepem Auchan w Katowicach. Celem  akcji jest  upowszechnianie właściwych  postaw wobec osób niepełnosprawnych korzystających z parkingu.  Młodzież pod wodzą pani pedagog rozdawała ulotki, informowała kierowców o celach akcji.

            W szkole popularyzujemy wiedzę na temat różnych problemów rozwojowych dzieci i młodzieży. Podczas godzin do dyspozycji wychowawcy uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zajęcia przeprowadziła pani psycholog.

            20 kwietnia 2015r. uczniowie klasy 3b LO przeprowadzili zajęcia dotyczące zasad udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania podczas wypadku komunikacyjnego lub w innych sytuacjach  zagrożenia życia i zdrowia. Uczestnicy spotkania  zapoznali się z prezentacją tematyczną oraz uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Mimo wszystko mamy nadzieję, że nigdy nie będą musieli wykorzystać nabytych umiejętności...

            Również w kwietniu uczniowie mogli obejrzeć wystawę fotograficzną z Pikniku Spadochronowego „Nie chodzę- latam” przedstawiającą tandemowe skoki spadochronowe niepełnosprawnych sportowców.  Wystawę przygotowało Stowarzyszenie Aktywne Życie z Katowic.

 

MIEJSKA DŻUNGLA

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

W kwietniu w ZSO nr 3 w Katowicach realizowaliśmy kolejne zadania   programu Miejska Dżungla- akcji społecznej  Urzędu Miasta Katowice mającej na celu łamanie barier utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

 

            27 marca spotkaliśmy się na Debacie Oksfordzkiej, której temat brzmiał: „Przestrzeń naszego miasta jest środowiskiem przyjaznym dla wszystkich”. Wśród zaproszonych gości mogliśmy powitać pana Krzysztofa Wostala, prezesa Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM oraz nauczycieli i uczniów katowickich gimnazjów.

Imprezę rozpoczęliśmy od występu Anny Konopki, uczennicy 3. klasy naszego gimnazjum, która zwyciężyła w konkursie literackim podczas ubiegłorocznej edycji Miejskiej Dżungli.

W debacie zwyciężyła grupa propozycji, czyli zespół przedstawiający walory przestrzeni miejskiej Katowic w aspekcie funkcjonowania w niej osób niepełnosprawnych. Debatę prowadzili uczniowie klasy pierwszej a liceum z uczniami gimnazjum. Za najlepszego mówcę został uznany Franciszek Szymura z klasy I a.

            Z kolei we czwartek 3 kwietnia 2014r. odbył się happening  przybliżający uczniom sylwetki niepełnosprawnych sportowców, codzienne problemy osób korzystających z wózka oraz sposoby udzielania im pomocy.

 

W tym dniu uczniowie spotkali się z p. Joanną Mikulską, przedstawicielką Stowarzyszenia Aktywne Życie.

Gość zaprezentował filmy, które przestawiają pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkania młodzieży zadano pytanie dotyczące miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych: „Dlaczego one są blisko wejścia?”. Padały różne wypowiedzi, np. żeby było lżej im nosić zakupy, żeby się nie musieli męczyć.  Tę najwłaściwszą odpowiedź uczestnicy spotkania zobaczyli w krótkim filmie pt. „Trzy minuty”.  Film przestawiał scenę na parkingu pod sklepem, gdzie nieuprawnione osoby zajęły miejsce dla niepełnosprawnych. Doszło do tragedii, gdyż osoba na wózku, która musiała zaparkować dalej, nie była widoczna dla cofającego kierowcy.

Młodzież została zapoznana w przystępnej i atrakcyjnej dla nich formie z celami Stowarzyszenia:

·         rozbudzanie wiary u osób z niepełnosprawnością w możliwości pokonywania przez nie barier fizycznych i mentalnych;

·         poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową;

·         popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych;

·         upowszechnianie idei równych szans i akceptacji społecznej osób z niepełnosprawnością;

·         propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim.

            Jednym z najważniejszych celów Stowarzyszenia jest popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych. Uczniowie zobaczyli krótkie filmiki z treningów rugby osób korzystających z  wózkach inwalidzkich. Na zakończenie pani Joanna Mikulska zachęcała zebranych do zostania wolontariuszem, zapraszała na treningi.

            Gościliśmy również  z p. Marcina Batko z Centrum Integracji w Katowicach. Przybliżył on młodzieży problematykę osób, które uległy wypadkom i już w dorosłym życiu musiały nauczyć się korzystania z wózka. Pan Marcin mówił również o problemach zdrowotnych związanych z niepełnosprawnością ruchową,  pokazał uczniom sposoby pokonywania barier, a także udostępnił im własny wózek.

 

            Wśród  wielu ciekawych ludzi, których gościliśmy 3 kwietnia należy wyróżnić  sportowców  trenujących   w Wojewódzkim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START w Katowicach z prezesem panem Piotrem Szymalą. Pan Maciej Krężel, reprezentant Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Soczi, zaprezentował uczniom prezentację z igrzysk oraz przybliżył problemy niepełnosprawnych sportowców. Zawodnicy STARTU, panowie: Krystian Ćwikliński, Dariusz Ścigany, Marcin Lisowski, Łukasz. Eitner dali pokaz swoich umiejętności. O przebiegu i zaletach tej formy popularyzacji sportu najlepiej opowiedzą zdjęcia!

 

Inne działania w ramach programu Miejska Dżungla 2013/14

 

7 grudnia 2013r. uczniowie naszej szkoły pod wodzą p. Katarzyny Iwańskiej uczestniczyli w akcji parkingowej przy pobliskim  centrum handlowym AUCHAN.

W kwietniu 2014r. przez 2 tygodnie w naszej szkole była prezentowana wystawa „Niezniszczalni?”przygotowaną przez  Stowarzyszenie Aktywne Życie.  Wystawa fotograficzna „Niezniszczalni?”miała swoją premierę w czasie Dni Osób Niepełnosprawnych w maju 2013r. Bohaterami ekspozycji  są zawodnicy katowickiej drużyny Dragons funkcjonującej w ramach Stowarzyszenia Aktywne Życie z Katowic.

Podczas kwietniowego happeningu uczniowie gimnazjum mogli  wczuć się w problemy osób korzystających z wózków inwalidzkich, zasiadając na wypożyczonych  ze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Siemianowicach Śląskich. Czy łatwo było pokonywać bariery stwarzane w zwykłej klasie? Czy łatwo było zagrać w  turnieju tenisa stołowego? Na te pytania mogą odpowiedzieć uczniowie, którzy próbowali, a także ci, którzy obserwowali ich zmagania.

 

MIEJSKA DŻUNGLA - V EDYCJA

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Miejska Dżungla to projekt społeczny realizowany w Katowicach od 2009 roku. Jego celem jest usuwanie barier utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Dotyczy to nie tylko barier architektonicznych, ale i mentalnych. Jedne i drugie znacząco utrudniają życie codzienne niepełnosprawnych.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przystąpił do realizacji zadań programowych po raz pierwszy w roku szkolnym 2012/2013.

 

W październiku 2012r. uczniowie liceum uczestniczyli w rajdzie integracyjnym po Beskidach „Góry bez barier”.

 

W grudniu 2012 r. brali udział w akcji parkingowej przy lokalnym centrum handlowym. Celem akcji jest sprawdzanie, czy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są zajmowane przez osoby do tego uprawnione.

 

W kwietniu 2013r. uczniowie liceum obejrzeli wybitny francuski film pt. „Nietykalni”. W pokazie, zorganizowanym w Centrum Sztuki Filmowej Kino Kosmos, uczestniczyli również uczniowie niepełnosprawni. Film pokazano w wersji przystosowanej do odbioru przez osoby niewidome.

 

Uczniowie uczestniczyli również w organizowanych w ramach projektu konkursach: literackim, na plakat Miejskiej Dżungli oraz multimedialnym. Uczennice klasy drugiej b liceum, Natalia Grześkowiak, Jessica Jojko i Agata Tuszyńska zdobyły 3 miejsce w konkursie multimedialnym za film o osobach niesłyszących.

Uczennica naszego gimnazjum, Anna Konopka, zwyciężyła w miejskim konkursie literackim, a jej wiersz zostanie umieszczony na plakacie informującym o VI edycji projektu.

W konkursach uczestniczyli również uczniowie klasy I b liceum, Klaudia Maciejowska i Bartosz Laszczak.

 

W poniedziałek 6 maja 2013r. dokonaliśmy podsumowania projektu. Uczniowie ZSO uczestniczyli w przygotowanym przez klasę pierwszą b liceum happeningu przedstawiającym w praktyce zasady savior–vivre wobec osób niepełnosprawnych.  Mogli również zapoznać się z prezentacją tematyczną, a także porozmawiać z niepełnosprawnym kolegą z I b.