4 października 2018

Nauczyciele

Halina Nawara- pedagog szkolny; nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i wychowania, prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej; politolog, pedagog specjalny i pedagog – terapeuta, specjalista w zakresie pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce, opiekun Klub Ekologa

Beata Chmiest– nauczyciel język polskiego, wychowawca klasy trzeciej liceum, prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej; specjalista surdopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera; egzaminator maturalny

Małgorzata Cibis– nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości, prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej; egzaminator maturalny

Agnieszka Gawron– nauczyciel języka niemieckiego i podstaw przedsiębiorczości, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i wychowania; egzaminator egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego

Danuta Kardas– pedagog specjalny- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i wychowania, nauczyciel religii

Grzegorz Kleszcz- nauczyciel historii

Miłosz Korczyk – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

Danuta Miklas – nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

Dorota Nalepa –wychowawca klasy pierwszej liceum; nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i wychowania, prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej; nauczyciel języka polskiego; pedagog specjalny- oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera

Alina Zarzycka – nauczyciel języka polskiego, doradca metodyczny języka polskiego, egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego i gimnazjalnego; kontakt: schola@onet.eu

Wielkość czcionki
Kontrast