4 października 2018

Nauczyciele

Dyrektor szkoły, pedagog mgr Halina Nawara

Bibliotekarz – Maria Szafraniec
J. polski – Alina Zarzycka, Małgorzata Lejkowska, Beata Chmiest
J. angielski – Zuzanna Grzybek, Anna Czyszczoń, Piotr Goraj
J. niemiecki – Agnieszka Gawron
j. hiszpański – Mariusz Duszyński
Matematyka – Barbara Szeja, Danuta Miklas
Historia – Grzegorz Kleszcz
Wiedza o Społeczeństwie – Miłosz Korczyk
Filozofia i WDŻ- Ewa Maj-Sroślak
Biologia – Aleksandra Witek
Geografia i Podstawy Przedsiębiorczości- Małgorzata Cibis
Chemia – Mariusz Lichocki
Fizyka – Elżbieta Sawicka
Wychowanie fizyczne – Paweł Nobik
Edukacja dla bezpieczeństwa – Ewa Jasik
Wiedza o kulturze i zajęcia artystyczne – Ewa Janik
Religia – Danuta Kardas
Pedagog i Psycholog – Katarzyna Ruszczyk i Halina Nawara
Tyflopedagog – Dorota Nalepa
Surdopedagog – Beata Chmiest
Logopeda – Ewa Maj- Sroślak
Rehabilitacja Ruchowa – Wiesława Biros
Nauczyciel wspomagający – Anna Bartoszewicz-Pietrasik

Informatyka – Grzegorz Palej

 

Wielkość czcionki
Kontrast